strona główna » Zalety okien ARROW » Izolacja akustyczna

 Izolacja akustyczna

Izolacja dźwiękowa stała się obecnie tematem priorytetowym. Wysoki poziom hałasu może prowadzić, co potwierdzają wyniki badań medycznych, nawet do choroby. Jak wynika z badań przeprowadzonych na terenie Niemiec, pierwsze miejsce pod względem uciążliwości życia codziennego zajmuje hałas uliczny. 70% mieszkańców tego kraju odczuwa ten rodzaj hałasu jako uciążliwy. Aż 12 milionów Niemców musi codziennie wytrzymywać poziom hałasu wynoszący ponad 65 dB. Hałas w obiektach sportowych i rekreacyjnych był wymieniony na drugim miejscu, a na trzecim hałas mający swe źródło w obiektach przemysłowych.

Z tego względu, już podczas planowania budynków, ważne jest zachowanie harmonii między komfortem mieszkania, a zastanymi w danym rejonie okolicznościami stwarzanymi np. przez ruch uliczny, przemysł, czy liczne imprezy sportowe. Okna i drzwi odgrywają wtedy ważną rolę, ponieważ mogą doskonale izolować przestrzeń mieszkalną od świata zewnętrznego. Należy jednak uważać, aby nie doprowadzić do nadmiernie wysokiej ochrony akustycznej w pomieszczeniu. Ta bowiem może spowodować wrażenie odizolowania od otoczenia. Jeżeli bowiem żadne odgłosy świata zewnętrznego nie są przepuszczane do wewnątrz, to hałas wytwarzany w pomieszczeniach mieszkalnych staje się bardziej uciążliwy.

Oprócz konstrukcji wewnętrznej profili oraz odpowiedniej ilości uszczelek pomiędzy skrzydłami i ościeżnicami, decydujące o poziomie ochrony akustycznej jest w znacznym stopniu oszklenie okna. Przy poziomie hałasu do 65 dB dla jego odpowiedniego obniżenia wystarczą szyby wielowarstwowe ze szkła izolacyjnego. Przy 70 dB konieczne są już okna zespolone, a powyżej 70 dB niezbędne są okna skrzynkowe. Oczywiście wymagana wartość izolacyjna powinna być ustalana każdorazowo ze specjalistą i powinna być zależna od funkcji pomieszczenia.

 design&hosting american.pl
Downloads   |   Mapa strony   |   Folder   |   Kontakt   |   Poczta