strona główna » Wyposażenie dodatkowe » Zabezpieczenia antywłamaniowe

 Zabezpieczenia antywłamanioweokna pvc

Obcym wstęp wzbroniony

Okna z antywyważeniowymi okuciami Roto to jeden z pewniejszych sposobów zabezpieczenia się przed włamaniami bez konieczności stosowania krat.
Roto oferuje wielostopniowy system zabezpieczeń antywyważeniowych do okien i drzwi, nawet z możliwością podłączenia do systemu alarmowego.
Okna z odpowiednich profili wyposażone w antywyważeniowe okucia Roto i szyby antywłamaniowe to bezpieczeństwo domowego zacisza.


Okucia antywyważeniowe - wielostopniowy system

okna pvc okna pvc okna pvc
Obowiązujące w UE normy zabezpieczeń "dla antywyważeniowych okien i drzwi" (DIN V ENV 1627-1630) stawiają nowe wymogi wobec okuć. W zależności od założonej metody włamania normy rozróżniają pomiędzy różnymi klasami odporności antywyważeniowej. O zaliczeniu badania decydują oprócz okuć, także wymagane przez normy, odpowiednie szyby, profile i – co niezwykle istotne – staranne wykonanie i montaż okna.

WK1 (Klasa odporności
antywyważeniowej okna 1)

Zabezpieczenie podstawowe przed użyciem siły, np. kopnięcie, naskoczenie, pchnięcie barkiem.

WK2 (Klasa odporności
antywyważeniowej okna 2)

Zabezpieczenie przed użyciem narzędzi takich, jak śrubokręt, szczypce, obcęgi, kliny.

WK3 (Klasa odporności
antywyważeniowej okna 3)

Dodatkowe zabezpieczenie przed użyciem łomu.

Już w standardzie okucia Roto NT oferują podstawowe zabezpieczenie przed wyważeniem. Dolne poziome ramię skrzydła wyposażone jest w antywyważeniową rolkę grzybkową zakotwiczającą się w antywyważeniowym zaczepie RU na ościeżnicy.

Jeśli potrzeba zabezpieczeń na wyższym poziomie, okna z okuciami Roto dają się w każdej chwili dozbroić - nawet po wbudowaniu do budynku. Dzięki temu, że okucia na skrzydle wyposażone są od razu w grzybkowe rolki antywyważeniowe, można bez problemu domontować dodatkowe elementy i zaczepy, jeśli ościeżnica i skrzydło okna spełniają określone wymogi, zwłaszcza co do stabilności całego elementu. Czujnik magnetyczny, mocowany na zatrzask na wielu częściach okucia Roto NT, rozszerza zabezpieczenia mechaniczne o niezawodne komponenty elektroniczne.

Dzięki identycznej osi otworów pod wkręty można łatwo i szybko wymienić zaczepy podstawowe na pełne zaczepy antywyważeniowe.

okna pvc

Klasa odporności
antywyważeniowej okna 1 (WK1)

okna pvc
Okno stawia silny opór próbom wyważenia. Specjalne elementy antywyważeniowe okuć Roto zapewniają wysoki poziom zabezpieczeń: zaczepy antywyważeniowe i narożniki z rolkami grzybkowymi efektywnie zabezpieczają okno lub drzwi balkonowe w czterech narożach. Obowiązkowe zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki od zewnątrz i klamka zamykana na klucz to dodatkowo podwyższona ochrona.
okna pvc

Klasa odporności
antywyważeniowej okna 2 (WK2)

To rozszerzenie klasy WK1. Dodatkowe elementy antywyważeniowe z grzybkowymi rolkami ryglującymi na całym obwodzie skrzydła wzmacniają połączenie między skrzydłem i ościeżnicą. Dzięki temu okno jest w stanie pewnie stawić czoło obciążeniom o zwiększonej sile.
okna pvc

Klasa odporności
antywyważeniowej okna 3 (WK3)

Obejmuje zabezpieczenie okien, które nie ulegną w określonym czasie próbom wyważenia ciężkimi narzędziami, jak np. łom. Dodatkowym wzmocnieniem w odniesieniu do wyposażenia klas WK1 i WK2 są tu grzybkowe punkty ryglowania na narożniku i na antywyważeniowej prowadnicy rozwórki. Ponadto odstępy między punktami ryglowania na zamknięciach środkowych zostały zmniejszone, co jeszcze bardziej utrudnia próby wyważenia skrzydła z ościeżnicy.

okna pvc

 design&hosting american.pl
Downloads   |   Mapa strony   |   Folder   |   Kontakt   |   Poczta