strona główna » Poradnik

 Poradnik

w razie pytań
kontakt

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I GWARANCJI OKIEN ARROW

okna pvc WPROWADZENIE i OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU
okna pvc POMIAR I OSADZENIE OKNA.
okna pvc MONTAŻ (MOCOWANIE) OKNA.
okna pvc WYKONANIE USZCZELNIEŃ
okna pvc OBRÓBKA OŚCIEŻA
okna pvc PRACE WYKOŃCZENIOWE
okna pvc ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OKIEN ARROW
okna pvc WARUNKI GWARANCJI
okna pvc PORADNIK UŻYTKOWNIKA

MONTAŻ (MOCOWANIE) OKNA

 1. Zasadniczo sposoby mocowania można podzielić na dwa sposoby, w większości przypadków jednakowo skuteczne:
  1. z użyciem metalowych dybli do ram mocowanych bezpośrednio do podłoża - mocowanie to zapewnia poprawne przenoszenie dużych obciążeń, dlatego powinno być zastosowane przy montażu wszystkich konstrukcji o dużych wymiarach szerokości i wysokości (powyżej 1 700 mm) oraz konstrukcji drzwiowych bez progu lub mocowanych do tzw. ślepych futryn. Miejsce montażu dybla w dolnej części ramy należy uszczelnić silikonem przed przedostaniem się wody do wewnątrz ramy. Sposób zamocowania konstrukcji z użyciem dybli przedstawia Rys. 3. Zaleca się stosowanie dybli o średnicy 10 mm i długości w zależności od rodzaju muru.
  2. z użyciem kotew mocowanych do ramy okna, a następnie mocowanych do podłoża. Kotwy nie powinny być mocowane do zewnętrznej części muru ze względu na możliwość powstania mostka termicznego. W przypadku mocowania konstrukcji w pobliżu otworu okiennego (w odległości mniejszej niż 100 mm od krawędzi ściany).
   Sposób zamocowania konstrukcji z użyciem kotew przedstawia Rys. 4. Zaleca się mocowanie konstrukcji tylko za pomocą kotew, które są dopasowane do danego systemu profili.
 2. Rozmieszczenie punktów mocowania dybli/kotew przedstawia Rys. 5.
 3. Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ramie lub przez otwory w kotwach montażowych.
 4. Mocowanie ramy odbywać się powinno bez założonych skrzydeł.
 5. Po zamocowaniu ramy należy założyć skrzydła okienne na ramę i sprawdzić poprawność ich działania. W wymagających tego sytuacjach należy dokonać regulacji okuć. Po stwierdzeniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich mechanizmów okna można przystąpić do jego uszczelniania.
 6. Jeśli w otworze ma być montowany zestaw okien należy dokonać połączenia tego zestawu za pomocą odpowiednich łączników i skręcić. Najczęściej stosowane sposoby połączeń pokazano na Rys. 6 i 7.
 7. W przypadku montażu okna na listwie podparapetowej konieczne jest zastosowanie uszczelki rozprężnej paroprzepuszczalnej i taśmy uszczelniającej.
okna pvc
Rys. 3
okna pvc

Rys. 4

okna pvc Rys. 5

okna pvc
Rys. 6
okna pvc
Rys. 7

 design&hosting american.pl
Downloads   |   Mapa strony   |   Folder   |   Kontakt   |   Poczta