strona główna » Poradnik

 Poradnik

w razie pytań
kontakt

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I GWARANCJI OKIEN ARROW

okna pvc WPROWADZENIE i OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU
okna pvc POMIAR I OSADZENIE OKNA.
okna pvc MONTAŻ (MOCOWANIE) OKNA.
okna pvc WYKONANIE USZCZELNIEŃ
okna pvc OBRÓBKA OŚCIEŻA
okna pvc PRACE WYKOŃCZENIOWE
okna pvc ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OKIEN ARROW
okna pvc WARUNKI GWARANCJI
okna pvc PORADNIK UŻYTKOWNIKA

POMIAR I OSADZENIE OKNA

  1. Przed rozpoczęciem konstruowania okna należy określić podstawowe gabaryty okna, tzw. wymiar zewnętrzny, szerokości profili ramy (ościeżnicy) oraz warunki montażu. Do rzeczy podstawowych należy określenie odległości krawędzi wewnętrznej ramy od krawędzi węgarka lub, w przypadku montażu okna bez węgarka, wielkość prześwitu (szczeliny dylatacyjnej) między krawędzią otworu w ścianie, a zewnętrznym konturem montowanego okna.
  2. Odpowiednio wykonane okna powinny zapewnić luz obwodowy w granicach między 10 a 30 mm na każdą stronę okna, w zależności od długości boku ramy i koloru PVC (na Rys. 1 przedstawiono zalecane szerokości luzów obwodowych w zależności od typu okna). Przy luzach obwodowych mniejszych od 10 mm może występować wypaczenie ram okien zakleszczających się w ciasnym otworze okiennym. Luz za duży przekraczający 30 mm może być z kolei przyczyną niedostatecznie trwałego utwierdzenia okna w murze.
  3. Na etapie pomiarów ustalić należy najbardziej optymalny (odpowiedni) typ okna (np. okno jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, witryna, itp.) oraz funkcje jakie te okno ma posiadać (np. rozwierno-uchylne, uchylne, itp.).
  4. Położenie konstrukcji okna względem lica ściany powinno wynikać z dokumentacji budynku lub powinno być uzgodnione z Kupującym. W zależności od tego w jaki sposób położone jest okno w otworze okiennym zależeć będzie aspekt izolacyjności cieplnej. Jeśli temperatura muru w pobliżu ramy i temperatura samej ramy będzie zbyt niska to może dojść do skraplania się pary wodnej na ramie i zawilgocenia ścian. Dlatego na ogół najkorzystniej jest, gdy okno znajduje się w strefie wewnętrznej ocieplenia ściany.
  5. Dolna pozioma część ramy wymaga podparcia na klockach nośnych (według zasady pokazanej na Rys. 2), co umożliwi jej wypoziomowanie. W tym celu stosować należy klocków z impregnowanego drewna, tworzywa sztucznego lub podobnego materiału. Klocki te zostają na stałe i nie są usuwane po uszczelnieniu i obróbce konstrukcji.
  6. Rama konstrukcji przed zamontowaniem powinna być unieruchomiona, a następnie wypionowana i wypoziomowana za pomocą poziomnicy. Klinowanie dokonuje się za pomocą klinów wyłącznie na wysokości naroży ramy zgodnie z zasadami pokazanymi na Rys. 2). Należy pamiętać, że maksymalne odchyłki od pionu i poziomu na długości ramy to: 1 mm na 1 metrze, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości, maksymalne odchyłki w długości przekątnych - 3 mm, a na głębokości usytuowania ramy w stosunku do lica ściany - 5 mm.

okna pvc
Rys. 1.

Długość boku ramy do 1,5 m. do 2,2 m. do 3,5 m. do 4,5 m.
Zalecana szerokość "a" - PVC białe 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
Zalecana szerokość "a" - PVC kolorowe 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

okna pvc

 design&hosting american.pl
Downloads   |   Mapa strony   |   Folder   |   Kontakt   |   Poczta