strona główna » Poradnik

 Poradnik

w razie pytań
kontakt

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I GWARANCJI OKIEN ARROW

okna pvc WPROWADZENIE i OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU
okna pvc POMIAR I OSADZENIE OKNA.
okna pvc MONTAŻ (MOCOWANIE) OKNA.
okna pvc WYKONANIE USZCZELNIEŃ
okna pvc OBRÓBKA OŚCIEŻA
okna pvc PRACE WYKOŃCZENIOWE
okna pvc ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OKIEN ARROW
okna pvc WARUNKI GWARANCJI
okna pvc PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PRACE WYKOŃCZENIOWE

 1. Do prac wykończeniowych zalicza się następujące czynności:
  • montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;
  • przeprowadzenie kontroli poprawności montażu oraz ewentualne regulacje;
  • usunięcie zaprawy (piasku, kurzu) z okuć i rowków okuciowych;
  • usunięcie z powierzchni okna folii zabezpieczającej (nie usunięcie folii może spowodować silne związanie folii z ramą pod wpływem warunków atmosferycznych);
  • uporządkowanie pomieszczenia, w którym odbywał się montaż.
 2. Kontrola poprawności montażu za każdym razem powinna polegać na sprawdzeniu czy:
  • skrzydło jest ułożone na całym obwodzie w równych odległościach od krawędzi ramy;
  • skrzydło podczas domykania nie ociera o elementy okuć ościeżnicy;
  • skrzydło równomiernie przylega do płaszczyzny wszystkim narożami
  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu okna należy dokonać regulacji na zawiasach. W przypadku stwierdzenia wad montażu (np. wygięcia profili lub wichrowatości płaszczyzny ramy należy bezwzględnie usunąć, gdyż bywają one przyczyną nieszczelności okna.
 3. Dla okien wbudowanych do pomieszczeń nie posiadających dopływu powietrza innego jak tylko przez okna należy dokonać rozszczelnienia okien stosując tzw. przewietrzak dowrębowy (dostępny na zamówienie u Producenta).
 4. W ościeżach nie obrabianych pianę należy zabezpieczyć silikonem lub farbą przed działaniem promieni słonecznych.

 design&hosting american.pl
Downloads   |   Mapa strony   |   Folder   |   Kontakt   |   Poczta