strona główna » Poradnik

 Poradnik

w razie pytań
kontakt

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I GWARANCJI OKIEN ARROW

okna pvc WPROWADZENIE i OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU
okna pvc POMIAR I OSADZENIE OKNA.
okna pvc MONTAŻ (MOCOWANIE) OKNA.
okna pvc WYKONANIE USZCZELNIEŃ
okna pvc OBRÓBKA OŚCIEŻA
okna pvc PRACE WYKOŃCZENIOWE
okna pvc ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OKIEN ARROW
okna pvc WARUNKI GWARANCJI
okna pvc PORADNIK UŻYTKOWNIKA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OKIEN ARROW

 1. CZYSZCZENIE RAM OKIENNYCH
  Lekkie zabrudzenia ram należy czyścić za pomocą letniej wody z dodatkiem nieagresywnych środków myjących gospodarstwa domowego. Przy mocnych zabrudzeniach polecamy specjalny płyn czyszczący, który nanosi się na ramę za pomocą miękkiej szmatki. Nie używać w żadnym przypadku proszków do szorowania, drucianych szczotek, gąbek z drutami, środków czyszczących do garnków lub chemikaliów z agresywnymi składnikami, ponieważ oddziałują niekorzystnie na powierzchnie ram okiennych.

 2. USZCZELKI
  Raz w roku należy uszczelki oczyścić z zabrudzeń i przesmarować je olejem do maszyn precyzyjnych, smarem silikonowym lub wazelina techniczną za pomocą szmatki.

 3. TECHNIKA OKUĆ
  Okna wyposażone są w obwiedniowe, kryte, jednoklamkowe okucia doskonałej jakości ROTO NT. Skrzydła są zamykane obwiedniowo, co zapewnia szczelność przy silnych wiatrach i deszczach. W pozycji zamkniętej klamka skierowana jest do dołu, w pozycji otwartej poziomo, a w pozycji uchylnej do góry. W przypadku okna z funkcją rozszczelnienia klamka skierowana jest do góry pod kątem 45o. Wszystkie operacje klamką należy dokonywać zawsze przy dociśniętym skrzydle do ramy. Nie należy manewrować klamką, gdy okno jest otwarte lub uchylone.

 4. KONSERWACJA OKUĆ
  W celu uniknięcia usterek wywołanych blokadą okuć należy zwrócić uwagę, aby żadna z ich części nie została zanieczyszczona resztkami cementu czy zaprawy murarskiej. Każde okucie przy regularnej konserwacji pracuje bez oporu i zakłóceń. Dlatego raz w roku wszystkie ruchome części okuć należy czyścić z resztek kurzu, cząstek tynku i smarować je smarem lub olejem do maszyn precyzyjnych. W okresie prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych po montażu okien należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie okuć obwiedniowych, gdyż zabrudzenie ich może spowodować zablokowanie się mechanizmu okuć i ich uszkodzenie.

 5. SZYBY ZESPOLONE
  W oknach najczęściej montowane są pakiety szyb jednokomorowych. Szyby są sklejone hermetycznie, a więc nie ma do ich wnętrza dostępu. Mycie szyb polega jedynie na umyciu zewnętrznych powierzchni szyby zespolonej. Do mycia należy używać typowych środków używanych do mycia szyb i luster. Nie należy stosować past i żrących środków chemicznych. Nie wolno zdrapywać zabrudzeń ostrymi narzędziami. Należy najpierw zabrudzenia namoczyć i po chwili zetrzeć czystą, miękką szmatką.

 6. PRAWIDŁOWE WIETRZENIE
  Nowe okna wykonane według współczesnych rozwiązań technicznych są całkowicie szczelne, dlatego muszą być rozszczelnione za pomocą szczelin wentylacyjnych, przez które niezbędną ilość powietrza dociera do pomieszczeń. Nadmiernej wilgotności można zapobiec w prosty sposób:
  • jeśli okna są wyposażone w okucie z funkcją rozszczelnienia należy używać tej funkcji w chwilach przebywania osób w pomieszczeniu.
  • jeśli okna nie mają funkcji rozszczelnienia, należy wietrzyć rano wszystkie pomieszczenia przy szeroko otwartym oknie przez kilka minut. Zaleca się również parokrotne krótkie wietrzenie w ciągu dnia.


 7. ZAGADNIENIA KOŃCOWE
  Okna należy składować do czasu ich montażu w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Okna chronić przed kontaktem z gorącymi przedmiotami, środkami impregnacyjnymi, klejami, farbami i rozpuszczalnikami, zabrudzeniami zaprawą murarską, pianą montażową, pyłem, itp.

 design&hosting american.pl
Downloads   |   Mapa strony   |   Folder   |   Kontakt   |   Poczta