strona główna » Poradnik

 Poradnik

w razie pytań
kontakt

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I GWARANCJI OKIEN ARROW

okna pvc WPROWADZENIE i OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU
okna pvc POMIAR I OSADZENIE OKNA.
okna pvc MONTAŻ (MOCOWANIE) OKNA.
okna pvc WYKONANIE USZCZELNIEŃ
okna pvc OBRÓBKA OŚCIEŻA
okna pvc PRACE WYKOŃCZENIOWE
okna pvc ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OKIEN ARROW
okna pvc WARUNKI GWARANCJI
okna pvc PORADNIK UŻYTKOWNIKA

OBRÓBKA OŚCIEŻA

  1. Obróbka ościeża polega na nałożeniu zaprawy tynkarskiej lub innego materiału po stronie zewnętrznej i wewnętrznej ramy okiennej.
  2. Przed rozpoczęciem obróbki ościeża należy obciąć nadmiar piany montażowej oraz usunąć kliny, a pozostałe po nich otwory uzupełnić piana montażową.
  3. Grubość obróbki ościeża nie powinna przekraczać 15 - 20 mm. Zastosowanie grubszej obróbki nie gwarantuje trwałego połączenia z murem.
  4. Obróbka ościeża powinna być wykonana starannie i estetycznie. Należy zwrócić uwagę na to, aby zachować jednakowe odległości krawędzi obróbki ościeża od wewnętrznej krawędzi ramy. Zaleca się, aby ta odległość była w granicach 15 - 35 mm na całym obwodzie ramy.
  5. W przypadku zastosowania do wykonania obróbki ościeża zaprawy tynkarskiej wewnątrz pomieszczenia zaleca się stosowanie zapraw gipsowych, natomiast od strony zewnętrznej zaleca się stosowanie zapraw tynkarskich mrozoodpornych

 design&hosting american.pl
Downloads   |   Mapa strony   |   Folder   |   Kontakt   |   Poczta